Lokalizacja

Katowice
4 marca

GWSH
w Katowicach,
ul. Kostki Napierskiego 38,
40-659 Katowice

Wrocław
5 marca

Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
Budynek CKU, sala audytoryjna,
ul. Kamienna 57/59,
53-345 Wrocław

Poznań
6 marca

Collegium
Da Vinci
Kutrzeby 10,
61-719 Poznań